Skatteregler när du anlitar en privatperson

Följande skatteregler gäller:

Du betalar en privatperson mindre än 1 000 kr per år

Du betalar en privatperson från 1 000 kr till 9 999 kr per år

Du betalar en privatperson 10 000 kr eller mer per år

För fullständig information besök skatteverket här ››

Skatteregler för STUDERANDE

För skolungdom och studerande med tillfällig anställning under lov och annan ledighet behöver arbetsgivare ej göra skatteavdrag. Detta om man som arbetsgivare på goda grunder kan anta att den sammanlagda årsinkomsten kommer understiga 18 200 kr.  

För fullständig information besök skatteverket här ››

Skatteregler för en SKOLKLASS

Så länge ersättningen för tjänsten ges till skolklassen och skolan står som betalningsmottagare, och dessa pengar ska användas till ett gemensamt ändamål, tex klassresa, är inte det intjänade beloppet skattepliktigt. För dig som betalar för en tjänst till en skolklass föreligger heller ingen informationsskyldighet till skatteverket.

För fullständig information besök skatteverket här ››

Skatteregler för en IDEELL FÖRENING

Köparen har inget ansvar att lämna någon information till skatteverket. Det är upp till den ideella föreningen att hantera eventuella skatteinbetalningar.

Övriga skattesituationer ››

 

Informationen ovan är enbart avsedd som en förenklad och vägledande beskrivning av de skatterättsliga bestämmelserna. Vi tar däremot inte något ansvar för informationens riktighet. För komplett och aktuell information hänvisar vi istället till Skatteverket.
×