Skatteregler när du erbjuder tjänster

För dig som driver företag och vill erbjuda tjänster vet du säkert vilka skatteregler som gäller.

För dig som tjänar pengar som PRIVATPERSON kan det vara bra att veta:

Om du tjänar mindre än 18 951 kr (belopp aktuellt oktober 2017)

Om du tjänar mer än 18 951 kr (belopp aktuellt oktober 2017)

Skatteregler för STUDERANDE

Om du är studerande eller skolungdom och räknar med att tjäna mindre än 18 700 kr under året kan du lämna ett intyg om detta till din arbetsgivare. Din arbetsgivare är annars skyldig att dra skatt om du erhåller mer än 10 000 kr i ersättning. Mer information och intyg hittar du här ››

Skatteregler för en SKOLKLASS

Så länge ersättningen för tjänsten ges till skolklassen, och dessa pengar ska användas till ett gemensamt ändamål, tex klassresa, är inte det intjänade beloppet skattepliktigt. För den som köper tjänsten föreligger ingen informationsskyldighet till skatteverket.

Skatteregler för en IDEELL FÖRENING

Köparen har inget ansvar att lämna någon information till skatteverket. Det är upp till den ideella föreningen att hantera eventuella skatteinbetalningar.

Övriga skattesituationer ››

-------------------------------------------------------

Informationen ovan är enbart avsedd som en förenklad och vägledande beskrivning av de skatterättsliga bestämmelserna. Vi tar inte något ansvar för informationens riktighet. För komplett och aktuell information hänvisar vi istället till Skatteverket.

×