Försäkringsinformation när du anlitar ett företag

När du anlitar ett företag att utföra en tjänst kolla gärna upp att företaget har en ansvarsförsäkring och informera dig om vad den innehåller.

Läs mer om olika försäkringsfall.

×