Försäkringsinformation för dig som anlitar en privatperson

När du anlitar en privatperson att utföra en tjänst bör du kolla upp vad du har täckning för i din privata försäkring.

Läs mer om olika försäkringfall.

×