Avtalsmall för privatpersoner

Använd gärna vår avtalsmall mellan privatpersoner!
    
Avtalsmall för privatpersoner (pdf)

Avtalsmallen är gjord med följande förutsättningar och är baserat på köplagen:

Informationen ovan är enbart avsedd som en förenklad och vägledande beskrivning av de skatterättsliga bestämmelserna. Vi tar inte något ansvar för informationens riktighet. För komplett och aktuell information hänvisar vi istället till Regeringskansliets rättsdatabaser (http://rkrattsbaser.gov.se/sfsr)

 

 

×